1. Kies uw lening
Doel van de lening:

Gewenst bedrag:

Voorgestelde aflossingstermijn:
60 maanden x � 223,86
3. Uw lening
Maandelijkse aflossing:
� 223,86
Totaal ontleend bedrag

� 10.001,00
Looptijd van de lening:

60 maanden
Jaarlijks kostenpercentage 12,99%
4. Voorbeeld lening op afbetaling
Leningsbedrag: € 7501
Duurtijd: 48 maanden
Maandbedrag: € 188,66
Jaarlijks kostenpercentage: 9,99%
Debetrentevoet: 9,99%
Totaal terug te betalen: € 9055,68
5. Duurtijden leningen
Lening van €5.001 tot €7.500: van 36m tot 42m
Lening van €7.501 tot €10.000: van 36m tot 48m
Lening van €10.001 tot €15.000: van 36m tot 60m
Lening van €15.001 tot €40000: van 36m tot 84m
Lening van €40.001 tot €99.000: van 36m tot 240m

Het minimum bedrag is €5.001
Het maximum bedrag is €125.000

Ons minimale JKP = 7,49%
Ons maximale JKP = 9,99%

Veelgestelde vragen

GELD LENEN, WIE KAN DIT?

HOE VRAAG IK MIJN LENING AAN?

WANNEER KRIJG IK MIJN BESLISSING?

IK HEB NOG LOPENDE LENINGEN? WAT NU?

LOPENDE LENINGEN VERZWIJGEN, IS DIT EEN GOED IDEE?

LENINGEN SAMENVOEGEN? KAN DIT?

IK STA OP DE ZWARTE LIJST, KAN IK NOG EEN LENING KRIJGEN?

EEN LENING OP VERSCHILLENDE PLAATSEN AANVRAGEN, IS DIT SLIM?

EEN LENING AFBETALEN. HOE DOE IK DAT?

IK GA EEN LENING AAN. KAN IK MIJ VERZEKEREN?

SCHULDSALDOVERZEKERING. IS DEZE VERPLICHT?


GELD LENEN, WIE KAN DIT?

Geld lenen kan iedereen die meerderjarig is en officieel in België verblljft. Je dient ook te beschikken over voldoende inkomsten.

Lenen kan je als alleenstaande, indien je feitelijk gescheiden bent of gehuwd bent met scheiding van goederen. Je kan uiteraard ook lenen als koppel.

Geld lenen kan bij ons tot de leeftijd van 80 jaar, dit incluslef de looptijd van het kredietcontract.

HOE VRAAG IK MIJN LENING AAN?

WANNEER KRIJG IK MIJN BESLISSING?

Uw lening wordt door ons electronisch doorgestuurd naar onze kredietpartners.

Naargelang het bedrag van de lening krijgen wij na onderzoek van uw aanvraag uw beslissing.

Het kredietcontract kan dan door U ondertekend worden waarna de gelden worden overgemaakt op uw bankrekening.

IK HEB NOG LOPENDE LENINGEN? WAT NU?

Dit hoeft geen probleem te zijn. Naargelang Uw terugbetalingsmogelijkheden zullen we deze samenvoegen om alzo de maandlast te verminderen.

Indien het beter is voor U om een ander krediet toch te laten lopen (bv. omdat het bijna volledig terugbetaald is) zullen wij dat samen met U bespreken.

LOPENDE LENINGEN VERZWIJGEN, IS DIT EEN GOED IDEE?

Neen!

Alle kredieten aan particulieren worden geregistreerd op de Nationale Bank van Belgie.

Als we al uw kredieten op voorhand kennen dan kunnen we voor U steeds de beste oplossing vinden.

U helpt Uzelf indien U ons van in het begin alle informatie doorgeeft.

LENINGEN SAMENVOEGEN? KAN DIT?

Natuurlijk!

Wij zoeken steeds de voordeligste oplossing om Uw kredieten samen te voegen, zelfs ook hypotchecaire kredieten.

Het teveel dat U maandelijks moet afbetalen kunnen wij voor U verminderen door de looptijd van de nieuwe lening aan te passen.

IK STA OP DE ZWARTE LIJST, KAN IK NOG EEN LENING KRIJGEN?

Dat kan nog onder bepaalde voorwaarden als er een inschrijving kan worden genomen op een eigendom.

Voorwaarde is dat Uw maandlast daalt en dat de zwarte lijst melding hiermee wordt weggewerkt. Een jaar nadat deze is weggewerkt verdwijnt de melding definitief.

Voor alle info over Uw kredietgegevens kan U in de provincie Antwerpen terecht op volgend adres:

Nationale Bank van België
Leopoldplaals 8 - 2000 Antwerpen
03 2222211

EEN LENING OP VERSCHILLENDE PLAATSEN AANVRAGEN, IS DIT SLIM?

Absoluut niet!

Als U dat doet gaat Uw aanvraag geweigerd worden wegens 'klant vraagt overal leningen aan'.

Wij hebben alle mogelijkheden om Uw lening in orde te krijgen, lukt het niet bij ons dan is de kans klein dat het elders wel kan..

EEN LENING. KAN IK DIE VERVROEGD TERUGBETALEN?

Dat kan. U kan een lopende lening steeds gedeeltelijk of volledig vervroegd terugbetalen indien U dit wenst.

Gewoon even contact opnemen met ons kantoor en we rekenen voor U uit wat het saldo is.

De wetgeving voorziet een kleine wederbeleggingsvergoeding indien U een lening vervroegd terugbetaald.

EEN LENING AFBETALEN. HOE DOE IK DAT?

Leningen terugbetalen gebeurt vandaag via permanente of bestendige betaalopdracht.

Wij brengen dit, samen met U, automatlisch In orde. U kiest zelf bij welke bank U dit doet!

De eerste afbetaling dient steeds te gebeuren een maand na de ondertekening van het contract.

IK GA EEN LENING AAN. KAN IK MIJ VERZEKEREN?

Dat kan!

Dankzij onze gepaste schuldsaldoverzekering kan U financiële schade vermijden voor Uw erfgenamen bij overlijden.

De schuldsaldoverzekering zorgt ervoor dat de lening volledig wordt terugbetaald zonder verdere aflossingen.

SCHULDSALDOVERZEKERING. IS DEZE VERPLICHT?

Deze verzekering is niet verplicht!

Echter vooral voor grote bedragen kan het nuttig zijn om een verzekering af te sluiten.

De schuldsaldoverzekering laat U toe om met een gerust gemoed Uw lening af te sluiten.

In uitzonderlijke gevallen kan een schuldsaldoverzekering opgelegd worden door de kredietverzekeraar.

U kan hierover uiteraard alle info verkrijgen op ons kantoor.